UAN

Категория:

Описание

Опаковка : 10л.

Описание: UAN / УАН Течен азотен тор 32% е универсален азотен тор подходящ както за почвено приложение, така и за листно на всяка една култура, нуждаеща се от азот (N)

Предимства:

– хранителните вещества са в усвоума форма и лесно достъпни за корените на растенията

– загубите на активно вещество са не повече от 10%

– Енергията, която растенията изразходват за усвояване на течните торове, е в пъти по-малко отколкото при гранулираните торове

– Приложението им при повечето растения и определянето на торовата норма е по-достъпно

Приложение: 

  1. Пшеница

– Предсеитбено – 15 л/дка (концентрат)

– Братене – 5 л/дка UAN + 5л/дка вода 1:1

– 1-во подхранване – от началото до средата на март – 15 л/дка UAN + 10 л/дка вода (1:1)

– 2-ро подхранване – от началото до средата на Април – 10 л/дка UAN + 10 л/дка вода (1:1)

– флагов лист (изкласяване) – 5л/дка UAN + 10л/дка вода (1:2)

  1. Рапица

– Предсеитбено или след сеитба – 10л/дка (концентрат)

– 1-во подхранване – от началото до средата на март – 10 л/дка UAN + 10 л/дка вода (1:1)

– 2-ро подхранване – от края на Март до началото на Април – 10 л/дка UAN + 10л/дка вода (1:1)

  1. Царевица

– Предсеитбено или след сеитба (с почвения хербицид)– 20 л/дка (концентрат)

– 1-во подхранване (с междуредовата обработка или с пръскачка с влачещи се маркучи в междуредието) – 15 л/дка UAN

– 2-ро подхранване (с междуредовата обработка или с пръскачка с влачещи се маркучи в междуредието) – 15 л/дка UAN

– при еднократно подхранване (с междуредовата обработка или с пръскачка с влачещи се маркучи в междуредието) – 20-25 л/дка UAN

  1. Слънчоглед 

– Преди сеитба или след сеитба (с почвения хербицид) – 15 л/дка UAN

– Вегетативно подхранване (с междуредовата обработка или с пръскачка с влачещи се маркучи в междуредието) – 15 л/дка UAN

  1. При зеленчуковите култури

– UAN се внася на 3-4 пъти (с поливки), като количеството варира между 10 и 15 л/дка, разреден с вода в съотношение 1:2 (мин.)