Лаудис ОД

5 л
Активно вещество: темботрион 44 г/л; изоксадифен-етил (антидот) 22 г/л
Формулация: Маслена дисперсия (ОД)
Категория: I-ва професионална

Категория:

Описание

Активно вещество: темботрион 44 г/л; изоксадифен-етил (антидот) 22 г/л
Формулация: Маслена дисперсия (ОД)
Категория: I-ва професионална

Култура

За борба срещу
Доза на прилагане
мл/дка
Количество работен разтвор на декар – л/дка
Момент на прилагане
Карантинен срок
Царевица
Едногодишни и многогодишни житни
и широколистни плевели, включително балур от семе и коренища
200 мл/дка
20-40 л/дка
От фаза 2-ри до 8-ти лист на царевицата, от котиледони до 6-ти лист на широколистни плевели и до 2-ри – 3-ти лист на едногодишните житни плевели, и при височина на балура от семе и коренища
15-25 см
100 дни

Силно чувствителни ≥ 95%: Обикновен щир (Amaranthus retroflexus), Пелинолистна амброзия (Ambrosia artemisiifolia), Див пелин (Arthemisium vulgare), Бяла куча лобода (Chenopodium album), Овчарска торбичка (Capsela bursa pastoris), Хибридна лобода (Chenopodium hybridum), Татул (Datura stramonium), Дребнолистна галинзога (Galinsoga parviflora), Грапав кострец (Sonchus asper), Червена мъртва коприва (Lamium purpureum), Черно куче грозде (Solanum nigrum), Врабчови чревца (Stellaria media), Самосевки на рапица, Лападоволистно пипериче (Polygonum lapatifolium), Пача трева (Polygonum aviculare), Прасковолистно пипериче (Polygonum persicaria), Полски синап (Sinapis arvensis), Просфорник/Абутилон (Abutilon theophrasti във фаза 2-4 лист), Обикновен спореж (Senecio vulgaris), Полска попова лъжичка (Tlaspi arvense), Сладък бурен (Chenopodium polispermum), Кокоше просо (Echinichoa crus-gali).
Чувствителни 85 % до 94 %: Лайка (Matricaria chamomila), Кръвно просо (Digitaria strumaris); Просо (Panicum capillare), Балур от коренища и семе (Sorghum halepense)
Средно чувствителни от 70 % до 84 %: Подрумче (Anthemis arvensis); Обикновена лепка (Galium aparine), Поветицовидно фасулче (Fallopia convolvulus); Полска теменуга (Viola tricolor), Абутилон (след 6ти лист), Самосевки от житни култури, сива кощрява (Setaria glauca), прешленеста кощрява (Setaria verticillata).
Слабо чувствителни ˂ 70 %: Паламида (Cirsium arvense); Полски мак (Papaver rhoes); Лечебен росопас (Fumaria officinalis)Calystegia sepium (калистегия); Персийско великденче (Veronica persica), Троскот (Cynodon dactilon); Метлица (Apera spica venti); Лисича опашка (Alopecurus myosuroides); Зелена кощрява (Setaria viridis).
При балур от коренища може да настъпи частично възстановяване 3-4 седмици след третиране.

 
Лаудис® е едно от последните постижения на Байер при хербицидите в царевица. Подходящ е за царевица, за зърно и силажЛаудис® е напълно системен вегетационен хербицид, поставящ нови стандарти за безопасност, бързина и начин на действие и спектър на контролирани плевели.
 
Лаудис® контролира едногодишни житни и широколистни плевели, паламида и балур.
 
Механизъм на действие
Активното вещество в Лаудис® се нарича темботрион и е с различен механизъм на действие от всички познати до сега. То позволява на Лаудис да прониква изключително бързо в растението, да се придвижва системно до всичките му части.
Лаудис® има индиректен хербициден ефект. Лаудис® блокира каротиноидите, които защитават хлорофила и ултравиолетовата светлина го разгражда, предизвиквайки бързо побеляване и некроза на плевелите. Плевелите загиват от свръхдоза ултравиолетова светлина. Това гарантира ефекта дори и при облачно време. Лаудис® има най-бързо действие от всички хербициди на Байер, досега прилагани в царевицата.
В същото време Лаудис® поставя нов стандарт в безопасността към царевицата с много високото си ниво на селективност към културата.